Specialist in houding en beweging

De Sint Maartenskliniek het enige ziekenhuis in Nederland dat helemaal is gespecialiseerd in houding en beweging. We hebben twee vestigingen: Nijmegen en Woerden. Patiënten kunnen bij ons terecht voor orthopedie en reumatologie. En zowel voor eenvoudige als heel complexe aandoeningen. In Nijmegen hebben we ook een revalidatiecentrum. Daar komen patiënten revalideren na een ziekte, ongeval of hersenletsel.

Orthopedie

Ons orthopediecentrum heeft nationaal en internationaal een heel goede naam. Vooral als het gaat om de behandeling van wervelkolomaandoeningen, gewrichtsvervangende reconstructieve chirurgie, reumachirurgie, kniechirugie en voet- en enkelchirurgie. Het is een expertisecentrum. Uit het hele land komen mensen naar Nijmegen en Woerden. Natuurlijk komen er ook gewoon patiënten uit de regio met minder complexe aandoeningen.

Op de Spoedeisende Orthopedische Hulp kunnen patiënten 24 uur per dag terecht met acuut letsel aan het bewegingsapparaat. En het orthopedisch interventiecentrum is helemaal ingericht voor operaties onder plaatselijke verdoving, pijnbestrijding en radiodiagnostisch onderzoek. Daarnaast beschikt de afdeling radiologie over de modernste beeldvormende apparatuur. 

Reumatologie

Het reumacentrum van de Sint Maartenskliniek levert hoogwaardige zorg. Die bestaat niet alleen uit het bestrijden van de reumatische ziekte. We helpen patiënten ook omgaan met de gevolgen van hun ziekte voor werk, wonen en de rest van hun leven. 

We stemmen de zorg af op de persoonlijke situatie van de patiënt. En op de fase van de ziekte. Een team van deskundigen werkt samen met de patiënt. In dit team zitten bijvoorbeeld een reumatoloog, gespecialiseerde verpleegkundigen, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een orthopedisch chirurg gespecialiseerd in reumachirurgie.

Revalidatiegeneeskunde

Het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek is gespecialiseerd in kinder- en volwassenenrevalidatie. Wij helpen patiënten zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Of hun aandoeningen nu aangeboren zijn, of later ontstaan. Zelfstandigheid en meedoen in de maatschappij voorop. We proberen voortdurend samen met de patiënt zijn of haar grenzen te verleggen.

Volwassenenrevalidatie

Voor volwassen hebben we verschillende revalidatieprogramma's. Sommige zijn poliklinisch, andere klinisch. Het revalidatiecentrum richt zich daarbij voornamelijk op neurorevalidatie, prothesiologie en revalidatie van dwarslaesiepatiënten.

Kinderrevalidatie

De revalidatieprogramma's voor kinderen zijn er voor peuters, kleuters, kinderen en adolescenten. Het zijn multidisciplinaire programma’s. Dit betekent dat meerdere disciplines nauw samenwerken in een team, zoals de revalidatiearts, verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en orthopedagoog.