Corporate story: Evenwicht en ambitie


Martinus

Wat zal hij gedacht hebben, de Romeinse legionair Martinus van Tours, toen hij zijn mantel in tweeën scheurde en de helft aan een zwerver gaf? In elk geval niet dat hij de eerste regels van zijn heiligverklaring schreef. Dat hij de geschiedenis in zou gaan als Sint Maarten. Hij maakte simpelweg een zorgzaam gebaar. Overigens zorgde hij er wél voor dat hij niet zelf ten prooi viel aan de koude. Hij gaf niet zijn hele mantel weg. Martinus dacht na. Een kleumende legionair is niemand tot nut, die verliest zijn weerstand. 

Een dikke zestienhonderd jaar later maken wij als Sint Maartenskliniek voortdurend een soortgelijke afweging: een steeds betere bijdrage leveren aan de gezondheid van onze klanten en tegelijkertijd zelf kerngezond blijven. Anders gezegd, de juiste balans vinden tussen professionele ontwikkeling en bedrijfsbelang. Topkwaliteit nastreven, zowel op het gebied van bijzondere en gecompliceerde aandoeningen als van veelvoorkomende klachten.

Het draait om evenwicht.

 

Het vuur

Hoe zullen ze zich gevoeld hebben, de medewerkers, patiënten en omwonenden, toen die middag in 1990 het noodlot toesloeg? Toen een brand de ooit door bezielde nonnen gestichte instelling in de as legde? In elk geval zullen ze niet vermoed hebben dat het helse vuur uiteindelijk als een geschenk uit de hemel zou worden beschouwd. Een kleine zestien jaar later is iedereen het erover eens: dát was het moment dat de Sint Maartenskliniek de rug rechtte.

Wat was het gemakkelijk geweest om toen het hoofd in de schoot te leggen. Zo goed stond de kliniek er immers niet voor. En van overheidswege was eerder besloten dat een categoraal ziekenhuis niet meer paste in het zorgaanbod. Een fusie met een algemeen ziekenhuis was een voor de hand liggende oplossing. Maar juist toen grepen de verantwoordelijke bestuurders de kans om hun visie op de toekomst daadwerkelijk vorm te geven.

En wat zúllen ze trots zijn, de bronzen nonnetjes bij de hoofdingang. Dat hadden ze toch nooit durven dromen, in 1936, toen ze op deze heuvel een paedologisch instituut en een ziekenhuis voor orthopaediepatiënten stichtten. Nu staat hier dé instelling voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingssysteem. Een voorloper in diagnostiek, behandeling en onderzoek op het gebied van orthopaedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Innovatief, snel en slagvaardig. Uniek in Nederland.

Het draait om ambitie.